ZSP 1


Idź do treści

Menu główne:


ul. Mikołowska 44
41-400 Mysłowice

tel. (32) 222-26-41
fax. (32) 222-91-77


zsp1@myslowice.pl


Najważniejsze ogłoszenia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014 -2015

8:00 - Msza Święta w kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
i św. M. M. Kolbego w Mysłowicach (Janów)

9:00 - Roczpoczęcie nowego roku szkolnego na terenie szkoły

 

Aktualny plan lekcji 2013


Plan lekcji obowiązujący tylko na wtorek 2 września 2014 r >> zobacz<<

Plan lekcji obowiązujacy od środy 3 września 2014 >>zobacz<<

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2014 godz. 16:00

Szkolny zestaw podręczników 2014-2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014 -2015 >>pobierz<<

Aktualności

Wyprawka szkolna 2014-2015

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014-2015
Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
  • uczniów : słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznymuczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowychPowrót do treści | Wróć do menu głównego